آنتی‌اکسیدان‌ها و بیماری سل

این مطلب را به اشتراک بگذارید

محققان در بررسی نقش آنتی‌اکسیدان‌ها و اسید آلفالیپوئیک به این نتیجه رسیدند که این مواد می‌توانند در پیش‌گیری یا درمان بیماری سل نقش داشته باشند.

سل، توسط باکتری rickettsia ایجاد شده، که توسط انگل‌های کنه انتقال می‌یابد. معمولا افراد بزرگسال و کودکان سالم که از طریق کنه‌های چوب یا کنه‌های سگ گزیده شده‌اند، تحت تاثیر این بیماری قرار می‌گیرند. بیماری در صورت عدم درمان، می‌تواند تهدید کننده زندگی باشد، و تشخیص این بیماری برای پزشکان کمی دشوار است زیرا اولین علائم این بیماری شبیه بیماری‌های ویروسی رایج است. محدویت تماس با کنه‌ها بهترین راه برای جلوگیری از بیماری است که در اکثر موارد پزشکان می‌توانند آن را با آنتی‌بیوتیک درمان کنند. تیفوس یکی دیگر از بیماری‌های rickettsia  است که توسط شپش‌ها یا کک‌ها گسترش می‌یابد. اگر چه این بیماری کمتر شایع است، تیفوس در زندان‌های شلوغ و در دیگر محیط‌های دارای بهداشت ضعیف دیده می‌شود.

دکتر Howard Taylor ، که در نهایت در اثر تیفوس جان خود را از دست داد، در اواخر دهه ۱۸۰۰ ریکتسیا را شناسایی کرد. هم‌چنین گروه تحقیقاتی Sahni ابتدا باکتری‌های rickettsia را به عنوان یک مدل برای مطالعه تغییرات بیولوژیکی که در پوشش رگ های خونی (اندوتلیوم) رخ می‌دهد و به عنوان باکتری‌هایی که از طریق جریان خون منتقل می‌شوند، شناسایی کردند. در ابتدا آن‌ها به دنبال تغییرات سلولی در پاسخ به عفونت بودند و کشف کردند که سلول‌ها تحت استرس اکسیداتیو قرار می‌گیرند و رادیکال‌های آزاد مضر را تولید می‌کنند که در نتیجه باعث التهاب و سایر عوارض می‌شوند.

محققان بر این باور بودند که پس از بررسی آسیب به سلول‌های آلوده توسط میکروسکوپ الکترونی و هم‌چنین از طریق شواهد بیوشیمیایی اثبات استرس اکسیداتیو (OS) و شناخت سطح آسیب در سلول‌ها، بافت‌ها و اندام‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند به عنوان درمان‌های مفید مورد استفاده قرار گیرند. آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند به طور کلی رادیکال‌های آزاد را خنثی کنند و آسیب اکسیداتیو را کاهش دهند. آزمایش های قبلی که دانشمندان سلول‌ها را با باکتری‌های rickettsia آلوده کردند و سپس سلول‌ها با آلفالیپوئیک اسید، یک آنتی‌اکسیدان قوی درمان شدند ، نشان داد که سلول‌های آلوده به کمک آنتی‌اکسیدان‌ها در برابر این باکتری مقابله می‌کند.

آنزیم‌ها ممکن است آنتی‌اکسیدان‌ها را افزایش دهند تا کارآمدتر عمل کنند. دانشمندان در حال مطالعه پروسه‌ای هستند که وقتی سلول‌های آلوده بیان سیکلواکسیژناز (Cox-2) و پروستاگلاندین‌ها را شروع می‌کنند، منجر به التهاب می‌شود. این فرایند بیولوژیکی باعث ایجاد تورم شدید در اندام شده که توسط باکتری rickettsia مورد حمله قرار گرفته است و در نتیجه تنظیم واکنش Cox-2 با مهارکننده های Cox-2 مانند ایبوپروفن می‌تواند به کنترل بیماری کمک کند.

 

منابع:

Benelli, G., Pavela, R., Canale, A. and Mehlhorn, H., 2016. Tick repellents and acaricides of botanical origin: a green roadmap to control tick-borne diseases?. Parasitology research۱۱۵(۷), pp.2545-2560.

Łuczaj, W., Moniuszko, A., Jarocka-Karpowicz, I., Pancewicz, S., Andrisic, L., Zarkovic, N. and Skrzydlewska, E., 2016. Tick-borne encephalitis–lipid peroxidation and its consequences. Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation۷۶(۱), pp.1-9.

Ramamoorthi, N., Narasimhan, S., Pal, U., Bao, F., Yang, X.F., Fish, D., Anguita, J., Norgard, M.V., Kantor, F.S., Anderson, J.F. and Koski, R.A., 2005. The Lyme disease agent exploits a tick protein to infect the mammalian host. Nature۴۳۶(۷۰۵۰), pp.573-577.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ها

Leave a reply

از اظهار نظر شما متشکریم. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>