آیا کنجد آنتی‌اکسیدانت است؟

این مطلب را به اشتراک بگذارید

بر طبق مقاله‌ی مروری چاپ شده در مجله‌ی Medicinal Food خاصیت آنتی اکسیدانتی کنجد بویژه روغن کنجد می‌تواند تاثیر فراوانی بر روی استرس اکسیداتیو داشته باشد. دانشمندان دانشگاه ایالتی ریودوژانیرو و دانشگاه فدرال ریودوژانیرو در تلاشند شواهد تاثیرات مصرف مواد حاوی کنجد را در مارکرهای استرس اکسیداتیو بر روی افراد افرادی با فشار خون بالا، کلسترول بالا و دیابت نوع ٢ منتشر نمایند. همچنین آزمایشات گوناگون بالینی افزایش آنتی اکسیدانت ها و کاهش استرس اکسیداتیو را با مصرف کنجد به ویژه در افرادی با فشار خون بالا و و دیابت نوع ٢ گزارش داده اند. مقاله‌ی مذکور شامل موارد بیشتری از تاثیر مثبت کنجد در جوامع مختلف می باشد. با کنکاش در نتایج مورد مطالعه در این مقاله می‌توان دریافت که برخی مطالعات پیش بالینی، نشان دهنده‌ی تاثیر روغن کنجد در پیشگیری از تصلب شرایین می باشد.

منبع

Vittori Gouveia, L. D. A., Cardoso, C. A., de Oliveira, G. M. M., Rosa, G., & Moreira, A. S. B. (2016). Effects of the Intake of Sesame Seeds (Sesamum indicum L.) and Derivatives on Oxidative Stress: A Systematic Review. Journal of medicinal food, 19(4), 337-345.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ها

Leave a reply

از اظهار نظر شما متشکریم. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>