محافظت از کبد در برابر استرس اکسیداتیو با روغن زیتون

این مطلب را به اشتراک بگذارید

روغن زیتون فوق خالص می‌تواند کبد را در مقابل استرس اکسیداتیو محافظت نماید. دانشمندان موش‌هایی را در معرض علف کشی با سمیت متعادل (که به خالی کردن بدن از آنتی اکسیدانت‌ها معروف است) قرار دادند و دریافتند، موش‌هایی که با رژیم غذایی حاوی روغن زیتون تیمار شده بودند آسیب کبدی کمتری نشان دادند بدین معنی که روغن زیتون به طور نسبی از آسیب کبدی آنها جلوگیری کرده بود. دانشمندان تونسی و عربستانی با همکاری در این تحقیق به دنبال انجام آزمایشاتی بر روی ٨٠ موش بودند. محمد همامی نویسنده‌ی مقاله می گوید زیتون جز کاملی از رژیم غذایی مدیترانه‌ای است. شواهد رو به رشدی در مورد مفید بودن زیتون برای سلامتی از جمله کاهش خطرات بیماری های عروق کرونر قلب، پیشگیری از برخی سرطان ها و تغییرات در سیستم ایمنی و پاسخ اتهابی وجود دارد.

ما نشان دادیم که روغن زیتون و عصاره های آن بافت کبد را در مقابل استرس اکسیداتیو محافظت می نمایند. دانشمندان موش‌ها را به گروه‌های کنترل، گروه گیرنده‌ی روغن زیتون و ۶ گروه در معرض علف کش ٢،۴- دی کلروفنوکسی استیک اسید، همراه و یا بدون روغن زیتون کامل و یکی از دو نوع عصاره‌ی روغن زیتون عصاره‌ی آب دوست و عصاره‌ی چربی دوست تقسیم کردند. تمام موش‌هایی که علف کش را دریافت کرده بودند علائم جدی آسیب کبدی را نشان دادند. اما گروه گیرنده‌ی روغن زیتون خالص و عصاره‌ی آب دوست افزایش معنا داری را در فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانت و کاهش مارکرهای آسیب کبدی نشان دادند. همامی می گوید به نظر میرسد عصاره‌ی آب دوست روغن زیتون در استرس اکسیداتیو حاصل از القاء توکسین موثر باشد که این عمل می تواند نشانگر تاثیر مستقیم آنتی اکسیدانتی عصاره‌ی آب دوست بر روی سلول های کبدی باشد.

منبع:

Nakbi, A., Tayeb, W., Grissa, A., Issaoui, M., Dabbou, S., Chargui, I., … Hammami, M. (2010). Effects of olive oil and its fractions on oxidative stress and the liver’s fatty acid composition in 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid-treated rats. Nutrition & Metabolism, 7, 80. http://doi.org/10.1186/1743-7075-7-80

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ها

Leave a reply

از اظهار نظر شما متشکریم. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>