Category: کارآفرینی

۹ تجربه بد از کار کردن در یک آزمایشگاه

فارغ از هر محتوای داخلی، عنوانی که از یک شماره و یک صفت استفاده کرده باشه آدمو جذب می‌کنه. ممکنه هیچ تمایلی به دونستن مطالب در مورد چیزبرگر نداشته باشم اما یه مطلب بنویس و عنوان “۸ چیزی که در مورد چیزبرگر نمی‌دانید” روش بذار، اونموقع احساس می‌کنم که باید بخ.....
READ MORE