تکنیک‌های آنزیمی

عنوان دوره: بررسی فعالیت آنزیمی و آشنایی با تکنیک الایزا

طول دوره: یک روزه (۶ ساعت)

تاریخ برگزاری: ۲۴ شهریور ۹۵

محل برگزاری: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

هزینه ثبت‌نام: ۱۵۰ هزار تومـان (۲۰٪ تخفیف دانشجویی)

محورهای کارگاه

  • بررسی پروفایل آنتی‌اکسیدانتی
  • معرفی روش های آنزیمی از پایه تا کاربرد
  • ایمونولوژی پایه و معرفی تکنیک الایزا
  • آزمایش‌های گروه تیروئید، ویروس، مارکرهای سرطانی، هورمون‌ها
  • اندازه‌گیری TAC
  • تمرین الایزا
ظرفیت تکمیل شد

سایر کارگاه‌های آموزشی