آنالیز دستگاهی

عنوان دوره: آنالیز دستگاهی (کروماتوگرافی)

طول دوره: یک روزه (۶ ساعت)

تاریخ برگزاری: ۲۹ شهریور ۹۵

محل برگزاری: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

هزینه ثبت‌نام: ۲۰۰ هزار تومـان (۱۵٪ تخفیف دانشجویی)

محورهای کارگاه

  • انواع کروماتوگرافی
  • اجزای سیستم تجزیه دستگاهی
  • نحوه آماده‌سازی نمونه برای انجام انواع کروماتوگرافی
  • تئوری GC و کاربردهای GC
  • نحوه تزریق نمونه به GC
  • تفسیر نتایج بدست آمده
ظرفیت تکمیل شد

سایر کارگاه‌های آموزشی