کیت سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز catalase

ماشین‌حساب آنلاین مقادیر آزمایش
چرا کیت آزمایشگاهی نوند سلامت؟

™ Nactaz

Catalase Enzyme Activity assay kit- CAT

کد محصول: NS-15052

نوع کیت: تحقیقاتی

تعداد تست برای هر کیت: ۴۸، ۹۶ و ۱۹۲ تست

نوع نمونه: ادرار، سرم، پلاسما، سایر مایع های بیولوژیک، عصاره‌های بافتی و محیط کشت سلول

نوع آزمون: Quantitave الایزا

مدت زمان آزمون: ۱ ساعت

شرایط نگهداری: بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد

کاربردهای تحقیقاتی: سنجش استرس اکسیداتیو، سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز، تخریب سلولی، مطالعه متابولیسم سلولی و تاثیر آنتی‌اکسیدانت‌ها

درباره محصول

کاتالاز یک آنزیم آنتی‌اکسیدانی است که در اکثر سلول‌های هوازی حضور داشته و در سم‌زدایی از پراکسید هیدروژن (گونه فعال اکسیژن ) نقش دارد. H2O2 حاصل متابولیسم هوازی بوده و در سلول‌های یوکاریوتی به عنوان یک محصول جانبی اکسیداز‌های مختلف و سوپراکسید دیسموتاز شناخته می‌شود

برخی از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر که از این روش استفاده نموده‌اند

لینک مقالهسال چاپژورنالImpact Factorعنوان
دانلود مقاله2016Industrial Microbiology & Biotechnology2.81The impact of heterologous catalase expression and superoxide dismutase overexpression on enhancing the oxidative resistance in Lactobacillus casei
دانلود مقاله2018Behavioural Brain Research3.002Melatonin prevents memory impairment induced by high-fat diet: Role of oxidative stress
دانلود مقاله2017BioMed Research International2.476MET18 Deficiency Increases the Sensitivity of Yeast to Oxidative Stress and Shortens Replicative Lifespan by Inhibiting Catalase Activity
دانلود مقاله2016Food Chemistry4.529Protective effect of wild raspberry (Rubus hirsutus Thunb.) extract against acrylamide-induced oxidative damage is potentiated after simulated gastrointestinal digestion