کیت بسیار دقیق سنجش پروتئین

ماشین‌حساب آنلاین مقادیر آزمایش
چرا کیت آزمایشگاهی نوند سلامت؟

™ Nadford

Protein Assay Kit- Bradford

کد محصول: NS-15072

نوع کیت: تحقیقاتی

تعداد تست برای هر کیت: ۴۸، ۹۶ و ۱۹۲ تست

نوع نمونه: ادرار، سرم، پلاسما، سایر مایع های بیولوژیک، عصاره‌های بافتی، لیزات و محیط کشت سلول

نوع آزمون: Quantitave

روش آزمون: الایزا و اسپکتروفتومتری(طول موج ۵۹۵ نانومتر)

مدت زمان آزمون: ۳۰ دقیقه

کیت سنجش پروتئین

شرایط نگهداری: بین ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد

کاربردهای تحقیقاتی: سنجش میزان پروتئین نمونه با دقت میکروگرم (۱ تا ۱۰۰ میکروگرم)

برای سفارش آنلاین این کیت میتوانید از لینک‌ سفارش کیت اقدام کنید.

اگر نیاز به اطلاعات بیشتر دارید با ما تماس بگیرید

برخی از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر که از این روش استفاده نموده‌اند

لینک مقالهسال چاپژورنالImpact Factorعنوان
دانلود مقاله2017Molecular neurobiology5.137Hypoxanthine intrastriatal administration alters neuroinflammatory profile and redox status in striatum of infant and young adult rats
دانلود مقاله2016Polymer Chemistry5.687The conjugation of Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) to O-(2-hydroxyl) propyl-3-trimethyl ammonium chitosan chloride (O-HTCC) enhances its therapeutic potential against radiation-induced oxidative damage
دانلود مقاله2016Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease5.476Higher susceptibility of cerebral cortex and striatum to sulfite neurotoxicity in sulfite oxidase-deficient rats
دانلود مقاله2016Marine Pollution Bulletin
3.146Baseline levels of oxidative stress biomarkers in species from a subtropical estuarine system -Paranaguá Bay, southern Brazil