کیت سنجش سوپراکسید دیسموتاز در اریتروسیت (گلبول قرمز)

ماشین‌حساب آنلاین مقادیر آزمایش
چرا کیت آزمایشگاهی نوند سلامت؟

™ Nasdox RBC

Superoxide Dismutase in Red Blood Cells Assay Kit- Non Enzymatic

کد محصول: NS-15034

نوع کیت: تحقیقاتی

تعداد تست برای هر کیت: ۱۰۰ تست و ۵۰ تست

نوع نمونه: خون و نمونه‌های حاوی اریتروسیت

نوع آزمون: Quantitave

مدت زمان آزمون: ۴ ساعت

کیت سنجش سوپر اکسید دیسموتاز SOD Superoxide dismutase

شرایط نگهداری: بین صفر تا ۴ درجه سانتیگراد

کاربردهای تحقیقاتی: سنجش استرس اکسیداتیو، تخریب سلولی، مطالعه متابولیسم سلولی و تاثیر آنتی اکسیدانتها

برای سفارش آنلاین این کیت میتوانید از لینک‌ سفارش کیت اقدام کنید.

اگر نیاز به اطلاعات بیشتر دارید با ما تماس بگیرید

برخی از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر که از این روش استفاده نموده‌اند

لینک مقالهسال چاپژورنالImpact Factorعنوان
دانلود مقاله2017Molecular neurobiology5.137Hypoxanthine intrastriatal administration alters neuroinflammatory profile and redox status in striatum of infant and young adult rats
دانلود مقاله2016Polymer Chemistry5.687The conjugation of Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) to O-(2-hydroxyl) propyl-3-trimethyl ammonium chitosan chloride (O-HTCC) enhances its therapeutic potential against radiation-induced oxidative damage
دانلود مقاله2016Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease5.476Higher susceptibility of cerebral cortex and striatum to sulfite neurotoxicity in sulfite oxidase-deficient rats
دانلود مقاله2016Marine Pollution Bulletin
3.146Baseline levels of oxidative stress biomarkers in species from a subtropical estuarine system -Paranaguá Bay, southern Brazil