کیت‌های آزمایشگاهی

کیت سنجش ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانتی

فیزیوپاتولوژی بسیاری از بیماری‌ها با کاهش توانایی سیستم‌‌های آنتی‌اکسیدانتی در ارتباط است. از این رو سنجش این ظرفیت در مواد بیولوژیک (همچون خون، بافت و غیره) اطلاعات مفیدی در خصوص سلامت ریزمحیط سلولی و بافتی را در اختیار ما قرار می‌دهد. شرکت نوند سلامت با تکیه بر دانش بومی و تجربه در این زمینه اقدام به تولید کیت سنجش ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانتی نموده و آن‌را در اختیار پژوهشگران، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، آزمایشگاه‌های مواد غذایی و صنایع تولید مواد غذایی قرار داده است.

کیت سنجش پراکسیداسیون لیپید

پراکسیداسیون لیپیدی نامیده می شود. پراکسیداسیون لیپیدی معمولا روی اسیدهای چرب غیراشباع صورت می‌گیرد و محصول نهایی آن آلدهیدهای فعال مانندمالون دی آلدهید(MDA=Malondialdehyde) می باشد.با توجه به اهمیت مالون دی آلدهید به عنوان یک نشانگر پراکسیداسیون چربی ها و همچنین عملکرد منفی آن در برابر سلامت، شرکت نوند سلامت این کیت را طراحی و تولید نموده است

کیت سنجش آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

سوپراکسید دیسموتاز به طور گسترده در گیاهان و حیوانات یافت می شود. این آنزیم غلظت بالایی در مغز، کبد، قلب، اریتروسیت ها و کلیه دارد. در انسان سه فرم سوپراکسید دیسموتاز دیده می شود: SOD1 در سیتوپلاسم که از نوع Cu/Zn می باشد، SOD2 در میتوکندری که حاوی منگنز است و SOD3 که خارج سلولی است و در فضای بینابینی بافت ها و همچنین در مایعات خارج سلولی مانند پلاسما، لنف و مایع سینوویال وجود دارد و از نوع Cu/Zn می باشد.

کیت سنجش نیتریک اکساید (نیتریت و نیترات)

نیتریک اکساید به عنوان رادیکال آزاد در پاسخ ایمنی ترشح می‌شود و برای باکتری‌ها و انگل‌های درون سلولی، از جمله لیشمانیا و مالاریا سمی است؛  مکانیزم عمل نیتریک اکساید شامل آسیب DNA  و تخریب مراکز گوگرد آهن به یونهای آهن و ترکیبات آهن نیتروسیل می‌باشد.

کیت سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز

کاتالاز یک آنزیم آنتی‌اکسیدانی است که در اکثر سلول‌های هوازی حضور داشته و در سم‌زدایی از پراکسید هیدروژن (گونه فعال اکسیژن ) نقش دارد.

کیت سنجش میزان پروتئین Bradford

سنجش میزان پروتئین کاربردهای مختلفی در آزمایش‌های تشخیص طبی و مصارف پژوهشی دارد که کیت نوند سلامت از لحاظ میزان هزینه و دقت مناسب‌ترین گزینه است.