اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

عنوان دوره: اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

طول دوره: یک روزه (۶ ساعت)

تاریخ برگزاری: ۲۸ شهریور ۹۵

محل برگزاری: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

هزینه ثبت‌نام: ۷۰ هزار تومـان (۲۰ هزار تومـان تخفیف دانشجویی)

محورهای کارگاه

  • آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی
  • نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
  • اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی
  • مقیدسازی
  • بیهوشی، بی‌حسی و بی‌دردی در حیوانات آزمایشگاهی
  • اصول جراحی
  • رعایت اصول انسانی در انتهای پروژه
  • انواع مدل‌های تجربی قابل القا در حیوانات آزمایشگاهی
  • ایجاد یک مدل تجربی بصورت عملی
ظرفیت تکمیل شد

سایر کارگاه‌های آموزشی