تکنیک‌های کاربردی در مهندسی ژنتیک

عنوان دوره: تکنیک‌های کاربردی در مهندسی ژنتیک

طول دوره: یک روزه (۶ ساعت)

تاریخ برگزاری: ۲۳ شهریور ۹۵

محل برگزاری: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

هزینه ثبت‌نام: ۲۰۰ هزار تومـان (۱۵٪ تخفیف دانشجویی)

محورهای کارگاه

  • آشنایی با اصول PCR و انواع آن
  • آشنایی با اصول Real time-PCR و انواع آن
  • طراحی پرایمر و پراب
  • انواع روش‌های استخراج DNA
  • انتقال ژن به باکتری
  • کلونینگ
  • تخلیص و جداسازی ژن از ژل

 

ظرفیت تکمیل شد

سایر کارگاه‌های آموزشی