آنالیز پروتئین

عنوان دوره: آنالیز پروتئین

طول دوره: یک روزه (۶ ساعت)

تاریخ برگزاری: ۲۷ شهریور ۹۵

محل برگزاری: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

هزینه ثبت‌نام: ۲۵۰ هزار تومـان (۲۰٪ تخفیف دانشجویی)

محورهای کارگاه

 • آشنایی با انواع روش‌های سنجش (لوری، برادفورد و …)
 • آشنایی با اصول بیان پروتئین‌ها در سیستم‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی
 • تهیه ژل پلی آکریل آمید
 • آشنایی با جداسازی و رسوب پروتئین‌ها از محلول
 • بررسی کیفیت بیان پروتئین با SDS-Page
 • آشنایی با اصول رنگ‌آمیزی و رنگ‌بری ژل SDS-Page
 • آشنایی با اصول وسترن بلات و کاربردهای آن
 • انتقال پروتئین از روی ژل SDS-Page به غشای نیتروسلولوزی
 • شناسایی پروتئین‌های هدف بر روی غشا با استفاده از آنتی‌بادی‌های اختصاصی
 • آنالیز نتایج بدست آمده
ظرفیت تکمیل شد

سایر کارگاه‌های آموزشی

Cart Item Removed. Undo
 • No products in the cart.