آنالیز پروتئین

عنوان دوره: آنالیز پروتئین

طول دوره: یک روزه (۶ ساعت)

تاریخ برگزاری: ۲۷ شهریور ۹۵

محل برگزاری: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

هزینه ثبت‌نام: ۲۵۰ هزار تومـان (۲۰٪ تخفیف دانشجویی)

محورهای کارگاه

  • آشنایی با انواع روش‌های سنجش (لوری، برادفورد و …)
  • آشنایی با اصول بیان پروتئین‌ها در سیستم‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی
  • تهیه ژل پلی آکریل آمید
  • آشنایی با جداسازی و رسوب پروتئین‌ها از محلول
  • بررسی کیفیت بیان پروتئین با SDS-Page
  • آشنایی با اصول رنگ‌آمیزی و رنگ‌بری ژل SDS-Page
  • آشنایی با اصول وسترن بلات و کاربردهای آن
  • انتقال پروتئین از روی ژل SDS-Page به غشای نیتروسلولوزی
  • شناسایی پروتئین‌های هدف بر روی غشا با استفاده از آنتی‌بادی‌های اختصاصی
  • آنالیز نتایج بدست آمده
ظرفیت تکمیل شد

سایر کارگاه‌های آموزشی