کارگاه آموزشی RT-PCR

نوند سلامت با همکاری شرکت پارس سیمرغ دارو دماوند برگزار می‌کند

۲۳-۲۴ آذر ماه ۹۵

سه‌شنبه و چهارشنبه

بخش تئوری (سه‌شنبه ۲۳ آذرماه): ارومیه، خیابان کاشانی، روبروی شرکت ملی نفت، کوچه ساسان، مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، طبقه دوم

بخش عملی (چهارشنبه ۲۴ آذرماه) ارومیه، جاده نازلو، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، طبقه دوم، آزمایشگاه مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

  • تعریف مفاهیم، مزایا و معایب
  • کاربرد RT-PCR در تحقیقات و طب بالینی
  • معرفی تکنیکهای مختلف در Real time PCR
  • معرفی SYBR Green و Teqman
  • Relative quantification
  • بدست آوردن Efficiency
  • آشنایی با دستگاه ‌ Real time PCR
  • Absolute quantification
  • تهیه منحنی استاندارد

با یکی از ۴ روش زیر می‌توانید ثبت‌نام کنید

آنلاین ثبت‌نام کنید
به ما ایمیل بزنید
به ما زنگ بزنید
در تلگرام پیام دهید