|

Tag: ATM

درمان سرطان‌ها و بیماری‌های نورولوژیک با سوپراکسید د...

نزدیک به نیم قرن است که محققان و پزشکان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را به عنوان عامل بازیافت رادیکال‌های آزاد شناخته اند. خان.....
READ MORE