|

Tag: GO

مشتقات گرافن در تداخل با سلول های بنیادی سرطانی آنها را...

گرافن ها بر اساس خصوصیات الکترومکانیکی خود و با توجه به خاصیت ثابت نگه داشتن سلول‌های بنیادین سرطانی ترکیباتی منحصر به فرد تلقی می شوند. راهکارهای درمانی قدیمی .....
READ MORE