|

Tag: P62

بیماری‌های قلبی و کبدی دشمن آنتی‌اکسیدانت‌ های بدن

دانشمندان دانشگاه روتگرز پروتئینی را شناسایی کردند که باعث آسیب آنتی‌اکسیدانت و بیماری‌های بسیاری است. بر اساس مطالعه جدید چاپ شده در Molecular cell، دانشمندان دریافتند که پروتئینی تحت عنوان P62 که در حالت عادی می‌بایست به‌عنوان یک آنتی‌اکسیدانت در جهت جلوگیری از .....
READ MORE