کیت سنجش پراکسیداسیون لیپید

ماشین‌حساب آنلاین مقادیر آزمایش
چرا کیت آزمایشگاهی نوند سلامت؟

™ Nalondi

Lipid Peroxidation Assay Kit- MDA

کد محصول: NS-15023

نوع کیت: تحقیقاتی

تعداد تست برای هر کیت: ۱۰۰ تست

نوع نمونه: ادرار، سرم، پلاسما، سایر مایع های بیولوژیک، عصاره‌های بافتی و محیط کشت سلول

نوع آزمون: Quantitave

مدت زمان آزمون: ۳ ساعت

کیت مالون دی آلدهید MDA

شرایط نگهداری: بین صفر تا ۴ درجه سانتیگراد

کاربردهای تحقیقاتی: سنجش پراکسیداسیون چربی، اندازه گیری مالون دی آلدهید

درباره محصول

با توجه به اهمیت مالون دی آلدهید به عنوان یک نشانگر پراکسیداسیون چربی ها و همچنین عملکرد منفی آن در برابر سلامت، شرکت نوند سلامت این کیت را طراحی و تولید نموده است

برخی از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر که از این روش استفاده نموده‌اند

لینک مقالهسال چاپژورنالImpact Factorعنوان
دانلود مقاله2017journal of trauma and acute care surgery2.736Cytochrome c limits oxidative stress and decreases acidosis in a rat model of hemorrhagic shock and reperfusion injury
دانلود مقاله2016European Journal of Pharmacology2.896Eriodictyol attenuates cisplatin-induced kidney injury by inhibiting oxidative stress and inflammation
دانلود مقاله2016Blood Pressure2.010Role of adiponectin on antioxidant profile: evaluation during healthy and hypertensive disorders of pregnancy
دانلود مقاله2017Analytical Biochemistry: Methods in the Biological Sciences2.334Assessment of lipid peroxidation by measuring malondialdehyde (MDA) and relatives in biological samples: Analytical and biological challenges

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.