کیت سنجش نیتریک اکساید (نیتریت/نیترات)

ماشین‌حساب آنلاین مقادیر آزمایش
چرا کیت آزمایشگاهی نوند سلامت؟

™ Natrix

Nitric Oxide assay kit (Nitrite/Nitrate)- NO

کد محصول: NS-15042

نوع کیت: تحقیقاتی

تعداد تست برای هر کیت: ۹۶ تست

نوع نمونه: ادرار، سرم، پلاسما، سایر مایع های بیولوژیک، عصاره‌های بافتی و محیط کشت سلول

نوع آزمون: Quantitave

مدت زمان آزمون: ۴ ساعت

شرایط نگهداری: بین صفر تا ۴ درجه سانتیگراد

کاربردهای تحقیقاتی: سنجش نیتریک اکساید، نیترات، نیتریت، استرس سلولی، تخریب سلولی، مطالعه متابولیسم سلولی و تاثیر آنتی‌اکسیدانت‌ها

درباره محصول

نیتریک اکساید به عنوان رادیکال آزاد در پاسخ ایمنی ترشح می‌شود و برای باکتری‌ها و انگل‌های درون سلولی، از جمله لیشمانیا و مالاریا سمی است؛  مکانیزم عمل نیتریک اکساید شامل آسیب DNA  و تخریب مراکز گوگرد آهن به یونهای آهن و ترکیبات آهن نیتروسیل می‌باشد

برخی از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر که از این روش استفاده نموده‌اند

لینک مقالهسال چاپژورنالImpact Factorعنوان
دانلود مقاله2016Acta Physiologica4.867Role of transient receptor potential vanilloid 1 in regulating erythropoietin-induced activation of endothelial nitric oxide synthase
دانلود مقاله2017Phytotherapy Research3.092Nepetoidin B, a Natural Product, Inhibits LPS-stimulated Nitric Oxide Production via Modulation of iNOS Mediated by NF-κB/MKP-5 Pathways
دانلود مقاله2017Journal of Immunological Methods2.094Optimized incubation regime for nitric oxide measurements in murine macrophages using the Griess assay
دانلود مقاله2003Sensors2.677Measurement of Nitric Oxide Production in Biological Systems by Using Griess Reaction Assay